Mở bán giai đoạn 1 dự án Khu đô thị Kim Đô PoliCity Yên Phong, Bắc Ninh

Mở bán đợt 1 dự án Yên Phong Central City, xã Dũng Liệt đang bán

STT Tiêu đề Diện tích Đơn giá Ngày đăng
1 Mở bán dự án đất nền xã Dũng Liệt Yên Phong 14/11/2022
2 Bán đất nền cạnh khu công ngiệp Sam Sung Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 14/11/2022
Back to top