Thiết kế chi tiết căn hộ Chung cư A10 Nam trung yên

Thiết kế chi tiết căn hộ Chung cư A10 Nam trung yên

Căn hộ 01:

 • Diện tích thông thủy: 88.5 m2
 • Ban công TB nhìn ra Liền kề
 • Cửa ra vào ĐN
 • Thiết kế 3PN, 2VS, 1PK.

 Căn góc 02:

 • Diện tích thông thủy: 94.8m2
 • Ban công TB, ĐB
 • Cửa vào TN
 • Thiết kế 3PN, 2VS

Căn hộ 03:

 • Diện tích thông thủy: 65.5m2
 • Ban công ĐB
 • Cửa vào TN
 • Thiết kế 2PN, 1VS

Căn góc 04:

 • Diện tích thông thủy: 102.1m2
 • Ban công ĐN, ĐB
 • Cửa vào TB
 • Thiết kế 3PN, 2VS

Căn hộ 05:

 • Diện tích thông thủy: 60.9m2
 • Ban công ĐN nhìn ra tòa tái định cư A14.
 • Cửa vào TB
 • Thiết kế 2PN, 1VS

Căn hộ 06:

 • Diện tích thông thủy: 72.1m2
 • Ban công ĐN nhìn ra tòa tái định cư A14.
 • Cửa vào TB
 • Thiết kế 2PN, 2VS

Căn hộ 07:

 • Diện tích thông thủy: 60.9m2
 • Ban công ĐN nhìn ra tòa tái định cư A14.
 • Cửa vào TB
 • Thiết kế 2PN, 1VS

Căn góc 08:

 • Diện tích thông thủy: 102.1m2
 • Ban công ĐN, TN
 • Cửa vào TB
 • Thiết kế 3PN, 2VS

Căn hộ 09:

 • Diện tích thông thủy: 65.5m2
 • Ban công TN
 • Cửa vào ĐB
 • Thiết kế 2PN, 1VS

Căn góc 10:

 • Diện tích thông thủy: 94.8m2
 • Ban công TB, TN
 • Cửa vào ĐB
 • Thiết kế 3PN, 2VS

Căn hộ 11:

 • Diện tích thông thủy: 88.5m2
 • Ban công TB nhìn ra Liền kề.
 • Cửa vào ĐN
 • Thiết kế 3PN, 2VS

Back to top