Giấy tờ pháp lý dự án Khu Đô Thị Kim Đô – Yên Phong, Bắc Ninh

Giấy Tờ Pháp lý dự án

Khu Đô Thị Kim Đô -Yên Phong, Bắc Ninh

 

 

Pháp lý dự án khu đô thị kim đô – Yên Phong, Bắc Ninh:

• Công văn 540/UBND-XDCB, ngày 30/03/2012 về việc khảo sát địa điểm lập quy hoạch
phân khu khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.
• Quyết định 236/QĐ-SXD, ngày 30/12/2014 về việc phê duyệt quy hoạch phân khu Khu
đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.
• Quyết định 249/QĐ-UBND, ngày 24/03/2015 về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà
đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp TL.286, đoạn từ thị trấn Chờ
đến cầu Đò Lo (Km13+91,89 đến Km17+78,6) huyện Yên Phong theo hình thức Hợp
đồng xây dựng-chuyển giao (BT).

• Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, số: 21.1.2.1.000 575, ngày 11/05/2015.

• Quyết định 1283/QĐ-UBND, ngày 25/06/2015 về việc thành lập hội đồng bồi thường,
hỗ trợ giải phóng mặt bằng (GPMB) và Tổ công tác giúp việc cho Hội đồng bồi thường,
hỗ trợ GPMB khi nhà nước thu hồi đất, giao đất thực hiện dự án Khu đô thị và dịch vụ
phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.
• Quyết định 340/QĐ-SXD, ngày 20/11/2015, về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết Khu
đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong.
• Công văn 3882/CV-VNPT-KTĐT, ngày 06/07/2016, về việc thỏa thuận cung cấp dịch
vụ Viễn thông và Công nghệ thông tin cho dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn
Chờ, huyện Yên Phong.

• Công văn 318/TTN-KHKT, ngày 06/07/2016, về việc thỏa thuận cấp nước sinh hoạt cho
Dự án khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn chờ, huyện Yên Phong.

• Công văn 1146/PCBN-P4, ngày 07/07/2016, về việc thỏa thuận cấp điện cho Khu đô thị
và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong.
• Công văn số: 983/SGTVT-QLHTGT, ngày 13/07/2016, về việc thỏa thuận vị trí đấu nối
đường vào dự án Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, phân khu A, huyện Yên
Phong với ĐT.286.
• Tờ trình số: 85/TTr-BXD, ngày 08/11/2016, về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô thị
và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.
• Quyết định số: 3115/QĐ-BTNMT, ngày 30/12/2016, về việc phê duyệt báo cáo đánh giá
tác động môi trường của Dự án “Khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn chờ-phân khu A,
huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

khu-do-thi-Kim-Do-PoliCity-Yen_Phong-Bac-Ninh

• Quyết định số: 302/QĐ-TTg, ngày 08/03/2017 về việc chấp thuận đầu tư dự án Khu đô
thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ phân khu A, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh.

• Quyết định số: 319/QĐ-UBND, ngày 20/03/2018, Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây
dựng khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn chờ, phân khu A-Khu 3 (giai đoạn 1 phần
hạ tầng kỹ thuật) để hoàn trả vốn đối ứng cho dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng
cấp TL.286 đoạn từ thị trấn Chờ đến cầu Đò Lo, huyện Yên Phong theo hình thức hợp
đồng BT.
• Quyết định số: 5317/QĐ-UBND, ngày 14/06/2018, về việc phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (đợt 1).
• Quyết định số: 2255/QĐ-UBND, ngày 08/03/2019, về việc phê duyệt phương án bồi
thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu đô thị
và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ, huyện Yên Phong (đợt 2).

khu đô thị kim đô - yên phong, bắc ninh
Là siêu dự án do Thủ Tướng chính phủ phê duyệt Pháp lý dự án Khu đô thị Kim Đô hoản chỉnh

 

Tìm hiểu thêm quyết định phê duyệt dự án tại đây:

==> Thủ tướng phê duyệt đầu tư dự án Khu đô thị & DV phía Tây thị trấn Chờ

 

Website dự án: khu-do-thi-Kim-Do-PoliCity-Yen_Phong-Bac-Ninh

Xem thêm Fanpage dự án: https://www.facebook.com/kimdobacninh.hungngangroup/

 

 

Phòng kinh doanh dự án Kim Đô CiTy
Hotline: 097.141.4567

Tư vấn dự án: Mr.Bình: 0934.629.866

DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ KIM ĐÔ POLICITY YÊN PHONG BẮC NINH đang bán

STT Tiêu đề Diện tích Đơn giá Ngày đăng
1 Kim Đô City Yên Phong – Tuyệt phẩm từ kiến trúc Indochine Style 10/06/2021
2 Mở bán giai đoạn 1 dự án Khu đô thị Kim Đô PoliCity Yên Phong, Bắc Ninh 100m2 - 350m2 Liên Hệ 31/05/2021
3 Shophouse khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ 17/06/2020
4 Bán đất nền khu đô thị và dịch vụ phía Tây thị trấn Chờ 16/06/2020
5 Pháp lý dự án Kim Đô - Thủ tướng phê duyệt đầu tư dự án 100m2 - 300m2 Liên hệ 20/05/2020
6 Quyết định giao đất dự án Kim Đô - Yên Phong, Bắc Ninh 100m2- 300m2 Liên hệ 20/05/2020
7 Liền kề khu đô thị phía tây thị trấn Chờ 80m2 - 150m2 Liên hệ 14/05/2020
8 Bán liền kề khu đô thị Kim Đô 80m2 - 135m2 Liên hệ 14/05/2020
9 Bán lô góc Shophouse mặt đường 286 thị trấn chờ 76m2 - 150m2 Liên hệ 13/05/2020
10 Bán Shophouse mặt đường 286 thị trấn Chờ 96m2 - 150m2 Liên hệ 13/05/2020
11 Bán đất nền đường 286 thị trấn Chờ 96m2 - 150m2 Liên hệ 12/05/2020
12 Bán đất nền khu đô thị Kim Đô 96m2 - 350m2 Liên hệ 11/05/2020
13 Bán Shophouse khu đô thị Kim Đô - Yên Phong, Bắc Ninh 85m2 - 150m2 Liên hệ 09/05/2020
14 Mở bán Liền kề nhìn công viên - Dự án Kim Đô Yên Phong Bắc Ninh 100m2 - 150m2 Liên hệ 22/04/2020
15 Biệt thự dự án khu đô thị Kim Đô - Yên Phong, Bắc Ninh 200m2 - 500m2 Liên hệ 21/04/2020
16 Chính thức bán giai đoạn 1 - Khu đô thị Kim Đô Bắc Ninh 100m2 Liên hệ 20/04/2020
17 Bán Shophouse mặt đường 286 - Yên Phụ, Yên Phong 100m2 Liên hệ 20/04/2020
18 Bán đất nền thị trấn Chờ - Yên Phong, Bắc Ninh 100m2 Liên hệ 20/04/2020
19 Mở bán giai đoạn 1 (28ha) siêu dự án: Khu đô thị Kim Đô - Yên Phong, Bắc Ninh 100m2 - 500m2 20/04/2020
20 Bán đất nền mặt đường Tỉnh Lộ 286, Yên Phụ, Yên Phong. 100m2 - 150m2 Liên hệ 20/04/2020
21 Khu đô thị phía tây thị trấn Chờ 100m2 - 150m2 - 300m2 - 500m2 Liên hệ 16/04/2020
Back to top